Kontakt
9.6.2023

Sběrné nádoby na baterie jsou umístěny v obou budovách městského úřadu na Masarykově náměstí i na ulici Divadelní. Občané je naleznou ve vstupních prostorách. Další místa jsou na separačních dvorech, v obchodech a na stanovištích červených venkovních kontejnerů na zpětný odběr baterií, akumulátorů a drobných elektrospotřebičů.

Když hodíte použitou baterii do popelnice na směsný odpad, skončí na skládce nebo ve spalovně. V obou případech se z ní uvolňují škodlivé látky, včetně těžkých kovů, které znečisťují ovzduší, půdu, podzemní a povrchové vody. Když ale absolvujete pár kroků navíc k nejbližšímu sběrnému místu, pak nejenže přírodu neznečisťujete, ale navíc ji šetříte, protože díky recyklaci z použitých baterií získáváme druhotné suroviny, zejména kovy, které mohou sloužit k výrobě nových produktů. Recyklace není jen hezké slovo, ale skrývá se za ním proces, jehož prostřednictvím jsme schopni ze 100 kilogramů baterií získat 74 kilogramů druhotných surovin, které znovu slouží lidem k užitku.

Zdroj: www.ecobat.cz