Kontakt
25.6.2024

Nádoby na potravinový odpad, které jsou rozmístěny na stanovištích s kontejnery na tříděné odpady, budou od 1. července sváženy každou středu.

Do hnědých popelnic o objemu 120 litrů je možné třídit potravinový odpad rostlinného i živočišného původu z kuchyní (vyjma velkých kostí). Veškeré odřezky zeleniny, ovoce, ale i masa nebo zbytky nesnězených pokrmů či zkažených potravin v původních obalech tak nemusí končit v popelnicích na směsný odpad, ale najdou své využití v bioplynové stanici. Tam se potravinové odpady zpracují na hnojivo, plyn a teplo. Tříděním gastroodpadu se také daří snižovat šíření zápachu z nádob se směsným odpadem.

V Návštěvnickém centru na náměstí je možné zakoupit si za zvýhodněnou cenu praktický plastový košík a sáčky na třídění tohoto odpadu v domácnostech.