Kontakt
5.4.2024

Díky obyvatelům se naše Město Nový Jičín může za rok 2023 pochlubit výsledky sběru vysloužilého elektrozařízení předaného ke zpětnému odběru společnosti Elektrowin o celkové hmotnosti 98,34 t. Každý obyvatel tak odevzdal průměrně 4,27 kg spotřebičů. Ušetřili jsme tak spotřebu elektřiny a snížili produkci skleníkových plynů. Nespotřebovali jsme ropu, železnou rudu, měď a hliník, které jsou potřebné pro průmyslovou výrobu. Nahradili jsme je právě recyklací odevzdaných spotřebičů.

Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.

Vyplývá z něj, že díky našim odpovědným obyvatelům došlo za rok 2023 k úspoře produkce CO2 o 1 108,69 tun. Tipnete si, kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 427 ks! Také nebylo nutné vytěžit a spotřebovat 57 671,32 litrů ropy. Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 2157 krát. Došlo také k úspoře 593 680,10 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 593681 krát.

Z odevzdaného množství spotřebičů se podařilo vrátit do výroby 56 992,52 kg železa. Takové množství recyklovaného železa je možné použít pro výrobu 2336 ks nových praček, aniž by bylo nutné těžit železnou rudu. Recyklací vysbíraných spotřebičů se také podařilo získat 1 968,45 kg mědi, což stačí pro ražbu 349948 1€ mincí, nebo 2 382,30 kg hliníku, který by stačil na výrobu 158821 plechovek o objemu 0,33 l.

Elektrowin v roce 2023 úspěšnou spolupráci ocenil 30 000,00 Kč ze svého motivačního programu, za které Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizace pořídily manipulační vozík pro přesuny vysloužilých spotřebičů v rámci separačního dvora.

Pamatujte! Elektrozařízení obsahuje nejen dále využitelné materiály, ale také škodlivé látky. Odhozením do popelnice se elektrozařízení nedostanou k recyklaci, ale skončí nevyužité na skládce. Odevzdávejte spotřebiče na sběrný dvůr, nebo poslednímu prodejci při zakoupení nového!

Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí

Eva Rusková, 05.04.2024