Kontakt
15.2.2024

Na území města Nový Jičín nyní probíhá, jako každý rok, zmlazování keřových porostů. Tyto činnosti se provádí ve čtyřletém cyklu. Letos tedy přišly na řadu lokality, kde zásah ještě nebyl proveden (ul. Revoluční, Nerudova, Zborovská, Janáčkovy sady aj.).

Cílem zmlazovacího řezu je obnova funkčnosti keře úplným odstraněním nadzemní části staršího jedince. Tímto zásahem se obnoví vitalita keře a podpoří se kvetení. Zmlazovací řez se provádí u skupiny keřů s výraznou aktivitou obnovovací bazální zóny úplným seříznutím výhonů keře těsně u země. Zmlazování může být prováděno cyklicky po 2 – 3 (5) letech v závislosti na pěstebních vlastnostech taxonu.

Keře před zmlazením a po zmlazení

Keře před zmlazením a po zmlazení na ul. Zborovská