Kontakt
31.5.2024

Většina z nás už dnes ví, že vysloužilé světelné zdroje, tedy různé typy žárovek, je potřeba odevzdat k recyklaci. Ne všichni ale víme, proč a jaký je jejich další osud.

Recyklace nefunkčních světelných zdrojů je důležitá ze dvou důvodů. Tím prvním je možnost získat z nich znovu využitelné suroviny, stejně jako z jiného elektroodpadu. Nejčastěji jde o kovy, plasty a sklo. Ze světelných zdrojů lze znovu využít kolem 90 % materiálu.

Dalším důvodem je ochrana životního prostředí před potenciálně nebezpečnými látkami, které může elektroodpad obsahovat. V případě zářivek to je malé množství toxické rtuti, která ve vyšších množstvích může být nebezpečná jak pro životní prostředí, tak i pro naše zdraví. Rtuť je bezpečně uzavřená uvnitř zářivky, při rozbití se ale uvolní do okolí. Proto je třeba odevzdávat nerozbité vysloužilé světelné zdroje na místa zpětného odběru.   

Zpětný odběr a recyklaci elektrozařízení v Novém Jičíně zajišťuje nezisková organizace EKOLAMP. Nejen světelné zdroje, ale i další elektroodpad, mohou obyvatelé zdarma odevzdávat ve sběrných dvorech na ulici Palackého a Propojovací (Suvorovova), nebo v elektro obchodě při nákupu nových.

Z recyklovaných plastů mohou vzniknout zatravňovací dlaždice či ploty

Ze sběrných míst EKOLAMP sváží světelné zdroje a další vysloužilá elektrozařízení k ekologické recyklaci, díky které jsou z nich pro opětovné použití získávány druhotné suroviny, zejména kovy, plasty a sklo. Hliník, mosaz a další kovy se mohou znovu použít v kovovýrobě, z recyklovaných plastů jsou vyráběny např. zatravňovací dlaždice či plotové dílce a sklo se používá jako technický materiál.

Domácnosti a firmy v loňském roce odevzdaly prostřednictvím EKOLAMPu k recyklaci 602 tun světelných zdrojů. To představuje zhruba 4,7 milionu různých typů zářivek, výbojek a žárovek.

Kromě světelných zdrojů firma loni sebrala také 4350 tun malých a velkých elektrozařízení. Celkem tedy loni EKOLAMP předal k recyklaci 4952 tun elektroodpadu. To odpovídá váze zhruba 825 slonů afrických.

Bohužel stále mnoho českých domácností nerecykluje a menší elektrozařízení včetně žárovek hází do komunálního odpadu. Do půdy se tak mohou dostat nebezpečné látky, se kterými si příroda jen tak neporadí. Právě vy můžete pomoci tuto situaci změnit.

Více o problematice nakládání s nefunkčními elektrozařízeními zjistíte na www.ekolamp.cz.