Kontakt
21.3.2024

Ve snaze motivovat občany k třídění odpadů, snižovat množství směsného odpadu, který končí na skládkách a šetřit finanční prostředky za svozy, město zavádí sběr plastů a kovů dům od domu do nádob o objemu 240 l. Postupně bude zaveden ve všech místních částech. S ohledem na svozové plány odpadu si o tyto nádoby mohou jako první požádat občané Bludovic a Straníku. Nádoby budou občané užívat zdarma podobně jako ty na směsný odpad.

Příjem žádostí občanů Bludovic a Straníku probíhá na odboru životního prostředí Městského úřadu Nový Jičín od 25. března 2024. Žádosti budou uspokojovány chronologicky podle data doručení na odbor ŽP, do vyčerpání zásob. Žádosti je možné podat osobně nebo zaslat na adresu ePodatelny e-podatelna@novyjicin.cz.

Výhody třídění „door to door“:

  • stabilní nádoba odolná větru a dešti
  • celá nádoba pro vlastní potřebu
  • dostatečná kapacita
  • pohodlný způsob třídění a svoz od domu

Eva Rusková, 25.03.2024