Kontakt
18.3.2024

Světový den vody, vyhlášený OSN v roce 1993, připadá každoročně na 22. března. Propagace věnující se problémům spojených s vodou je ze strany OSN a nevládních organizací zaměřena na čistotu a ochranu vod, šetření vodními zdroji a jejich ochranu. Letošním mottem Světového dne vody je „Voda pro mír“, kdy s rostoucími dopady změny klimatu a rostoucím počtem obyvatel existuje naléhavá potřeba se sjednotit v ochraně a zachování našeho nejcennějšího zdroje v rámci jednotlivých zemí i mezi nimi.

U příležitosti Světového dne vody vodohospodáři z Povodí Odry zpřístupní veřejnosti v sobotu 23. března 2024 přehrady Slezská Harta, Kružberk, Šance a nově po rekonstrukci nádrž Morávka. Kromě uvedených vodních děl lze navštívit také vodohospodářský dispečink a vodohospodářské laboratoře státního podniku Povodí Odry v Ostravě. Bližší informace naleznou zájemci na stránkách www.pod.cz. Lidé budou mít také možnost si 23. března prohlédnout některé provozy společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Otevřou se čistírny odpadních vod v Opavě, Novém Jičíně, Havířově a Frýdlantu nad Ostravicí i dvě největší úpravny pitné vody v regionu (Podhradí ve Vítkově a Nová Ves ve Frýdlantu nad Ostravicí). Bližší informace naleznou zájemci na stránkách www.smvak.cz.

Ing. Michaela Kruttová, Odbor životního prostředí