Kontakt
18.6.2024

Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. každoročně vyhodnocuje úspory emisí, ke kterým díky třídění a následné recyklaci a využití komunálního odpadu občané jednotlivých obcí a měst přispěli.

Tříděním a recyklací papíru, plastů, skla, kovů, nápojových kartonů a dalších komodit v rámci tříděného sběru a využití odpadů v systému EKO-KOM město Nový Jičín v roce 2023 uspořilo 37,104 mil. MJ elektrické energie a dále přispělo k úspoře 280,666 tun biogenního* a 1503,350 tun fosilního CO2 ekvivalentu*.

Za třídění komunálních odpadů v roce 2023 město obdrželo od společnosti EKO-KOM finanční odměnu 3.553.698,50 Kč, která byla využita na úhradu části nákladů spojených s provozováním systému odpadového hospodářství města.

Osvědčení o úspoře emisí s údaji viz text článku

*Biogenní CO2 ekv. – skleníkové plyny pocházející z biomasy, které by byly později uvolněny v rámci jejího přirozeného rozkladu či požáru. Při udržitelném využívání biomasy nedochází k narušení uhlíkové bilance v systému atmosféra-biosféra, resp. uvolněný uhlík je opětovně absorbován při procesu fotosyntézy.

*Fosilní CO2 ekv. – skleníkové plyny uvolněné z fosilních paliv (ropa, uhlí, zemní plyn), tedy zásobníků uhlíku, které vznikaly miliony let a jejich intenzivní spalování vede k narušení uhlíkové bilance. Tím nedochází pouze ke globálnímu oteplování, ale také k okyselování vod a půd.

Eva Rusková, 18.06.2024