Kontakt

S účinností od 01.01.2024 Zastupitelstvo města Nový Jičín stanovilo na rok 2024 poplatek za komunální odpad ve výši 840 Kč. Poplatek je splatný do 30.06.2024.

Poplatníky jsou fyzické osoby přihlášené ve městě k trvalému pobytu (cizinci s trvalým pobytem, cizinci s přechodným pobytem v ČR delším než 3 měsíce) a vlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území města.

Další podrobnosti a podmínky, za kterých může být poplatník osvobozen, naleznete v přiloženém dokumentu.

Eva Rusková, 18.12.2023

Attachments